مقالات بیمه

مقالات بیمه

چکیده: بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها…
چکیده:مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش‌های اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهای…
چکیده: قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی…
مدارك درخواستي جهت تكميل پرونده هاي خسارت عمر و حوادث گروهي
اقداماتي که بايد در هنگام وقوع خسارت به مورد بيمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاري از طرف بيمه گذار…
به هنگام‌ بروز خسارت‌ در بيمه آتش سوزي ، بيمه‌ گذارط‌بق ‌ماده‌ 23 شرايط‌ عمومي‌ در ظهربيمه‌ نامه‌ مراتب‌ را…
1- پس از اعلام خسارت كتبي يا تلفني بيمه گذار ، بيمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشكيل…
به هنگام بروز خسارت دربيمه هاي مسئوليت ، به استناد ماده 15 قانون بيمه ، مي بايست بيمه گذار براي…
اهم وظايف مالکين شناورها در زمان اعلام خسارت: ( کشتي ، لنج ، قايق و... )
مطابق تعهدات قرارداد منعقده با بيمه گر مربوطه
صفحه1 از3

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث