راهنماي اعلام و رسيدگي به خسارات در بيمه نامه هاي مهندسي

اقداماتي که بايد در هنگام وقوع خسارت به مورد بيمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاري از طرف بيمه گذار انجام شود.

 -        بلافاصله به وسيله تلفن و يا فاکس و متعاقباً به وسيله نامه مراتب به بيمه گر اعلام گردد.

-        تمام اقداماتي را که براي وي امکان دارد به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان و خسارت به عمل آورد.

-        وضع قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ کرده و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا کارشناس بيمه گر قرار دهد.

-        کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او قرار دهد.

-        در صورت فقدان يا خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت يا شکستن حرز، مقامات انتظامي را مطلع سازد.

-         بيمه گر مسئول جبران خسارت يا مسئوليتي که ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده شده باشد، نخواهد بود.

خواندن 1649 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث