منابع آموزشی برای کارکنان بیمه ایران فایلهای pdf

منابع آموزشی به صورت فایل pdf آماده ی دانلود می باشند.

بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی

فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
bazdid atashsoozi.pdf 464.11  کیلوبایت
بیمه های اتومبیل
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
Otomobeil.pdf 978.71  کیلوبایت
فایل های آموزشی صوتی :
آیین نامه شماره 75 - تنظیم امور نمایندگی بیمه
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
aeen nameh 75.pdf 223.81  کیلوبایت
 
حقوق بیمه
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
HoghoogheBimeh.pdf 369.26  کیلوبایت
 
بیمه های مسئولیت
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
Masouliat.pdf 675.82  کیلوبایت
 
بیمه های مهندسی
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
Mohandesi.pdf 564.58  کیلوبایت
 
بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
BarBari.pdf 453.72  کیلوبایت
 
بیمه های آتش سوزی
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
AtashSozi.pdf 2.09  مگابایت
 
اصول و کلیات بیمه
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
OssoleBimeh.pdf 526.33  کیلوبایت
 
بیمه های اشخاص
فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
Ashkhas.pdf 576.84  کیلوبایت
 

مدیریت بازاریابی و فروش بیمه

فایل های آموزشی PDF :
 
 فایل های PDF
 
Bazaryabi.pdf 1.33  مگابایت
خواندن 5755 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث