مشاوره رایگان انواع بیمه نامه های بیمه ایران

موارد مرتبط

مرکز مشاوره و خدمات بیمه ایران 5529 فریدنی

ما در مرکز مشاوره بیمه آنلاین، همیشه در کنار شما هستیم و سعی می کنیم تا با تکیه بر تخصص و تجارب کارشناسان خود، به شما کمک کنیم تا بهترین پوشش بیمه ای را در شاخه های مختلف، متناسب با نیازهای واقعی و ریسکهایی که با آن مواجه خواهید بود، تهیه نمایید.

مخاطره

اگر بر آن باشیم تا از بزرگترین مخاطره پیش روی بیمه گذاران از نگاه بیمه آنلاین سخنی به بیان آوریم، مطمئناً نخست از ابتیاع بیمه نامه های بی كیفیت و بدون پشتیبانی حرفی نخواهیم زد.

بزرگترین آفت، عدم توجه به حساسیت بسیار بالای امر مشاوره و تعین و طراحی بیمه نامه مناسب در زمان نیاز به بیمه نامه می باشد.

اهمیت مشاوره

تا به حال دیده اید كه شخصی برای بنای یك ساختمان، ابتدا به سراغ فروشندگان مصالح برود و وضعیت آجر، شن، ماسه و تیرآهن را جویا شود؟ یا احتمالاً تفاوت كیفیت تیرآهن ساخت كارخانجات مختلف را بپرسد؟!!یقیناً پاسخ منفی است.

مسلماً عقلا برای بنا كردن یك ساختمان ابتدا یك مهندس معمار یا مهندس سازه را برای طراحی بنایی كه قصد ساختن آن را دارند پیدا می كنند. فردی امین كه اطمینان دارند نیازهایشان را برای ساختمانی كه قصد بنا كردن آن را دارند، مرتفع می كند.

فردی كه می داند این ساختمان . . .

 • در چه زمینی؟
 • برای چه كاربردی؟
 • با چه استحكامی؟
 • با چه طول عمری؟
 • با چه قیمتی؟

باید بنا شود.

عجیب این است كه امری تا این حد بدیهی، در امور مربوط به بیمه، كمتر مورد توجه قرار می گیرد، هر چند در مواردی تا حدودی امر مشاوره مورد توجه است، اما در اكثر موارد در امر خطیر حفظ منابع مالی و انسانی سازمان از طریق بیمه نامه های مورد نیاز كه از لحاظ اهمیت بسیار فراتر از سایر موارد سازمان می باشد كمترین توجهی به موضوعات بسیاری مانند موارد زیر نمی شود.

 • برسی و تجزیه تحلیل وضعیت موجود و نتایج آنچه تاكنون صورت گرفته.
 • مدیریت ریسك و شناسایی نیازها.
 • تعین و طراحی بیمه نامه های مورد نیاز.
 • بررسی گستره پوشش بیمه متناسب با ریسك های تهدید كننده.
 • طراحی و تنظیم حرفه ای اسناد مناقصه و یا استعلام.
 • نظارت بر اجرای مناقصه یا استعلام و بررسی كارشناسی مستندات.
 • نظارت بر صدور بیمه نامه.
 • نظارت و پیگیری حرفه ای امور اجرایی در طول مدت بیمه نامه.
 • نظارت و پیگیری تخصصی به منظور حداكثر بهره وری.

كمترین مشكلی كه به دلیل بی توجهی به امر مشاوره گریبان سازمان را خواهد گرفت حیف و میل بیت المال و منابع مالی است. نا گفته پیداست كه در مقوله بیمه هزینه در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد. از سویی دیگر متخصصین و افراد با تجربه آگاهند كه بیمه نامه نداشتن بهتر از بیمه نامه بی كیفیت داشتن است. مادامی كه سازمان بیمه نامه ای ندارد بر اساس تجارب به گونه ای عمل می كند كه حتی المقدور از خطر احتراز كند. اما زمانی كه مدیر با صرف هزینه، بیمه نامه تهیه می نماید مادامی كه مشاوری نداشته باشد عملاً نمی داند كه بیمه نامه یا بیمه نامه های تهیه شده تا چه حد می تواند پاسخگوی نیازشان باشد. لذا با تصور كارایی كامل بیمه نامه موجود اقدام به فعالیت در حوزه مربوطه می نماید.

متأسفانه بارها دیده شده كه به دلیل نقصان بیمه نامه ها از یك طرف و عدم تطابق نیاز ها و ریسك ها با بیمه نامه های صادره، به جای اینكه شاهد افزایش ضریب امنیت سازمان باشیم با عدم پوشش موضوعات پیش روی مواجه شده و نتیجه صرف هزینه های سنگین بابت پرداخت خسارت وارده و حق بیمه های بیمه نامه های صادره بوده است.

پاسداری از سرمایه های سازمانی،با بهره مندی از مشاوران امین و كارآزموده

ملازمه مشاوره و اجرا

در كلیه رشته های بیمه ای ارائه مشاوره به دور از فضای اجرایی بیمه نامه های مورد نظر كارآمد نیست در واقع می توان اینگونه بیان داشت كه انجام امور اجرایی بیمه نامه ها، مسائل و موارد متنوع و متفاوتی را برای مجریان به وجود می آورد و عملاً در این حوزه مرتباً دانش مبتنی بر تجربیات جدید حاصل می گردد.

بنابراین امكان ارائه مشاوره بدون آگاهی از سیستم ها روش ها ورویه های اجرایی بیمه نامه از زمان صدور تا زمان خسارت احتمالی و پیگیری در طول مدت بیمه نامه كه تنها در زمان اجرا به دست می آید عملاً ممكن نیست این مسئله فصل تمایز بیمه از سایر موارد در سازمانهاست.

به عنوان مثال در حوزه مهندسی عمران این فرض وجود دارد كه متخصصین بدون درگیر بودن در فضای اجرا و تنها به بخش طراحی و مهندسی و اجرا بپردازند، در حالی كه چنین فرضی در خصوص مهندسی شبكه وجود ندارد به همین سبب مشاوره در چنین رشته ای با اجرا عجین است.

تنها شركت هایی می توانند از عهده مسئولیت خطیر مشاوره و طراحی بیمه نامه های مورد نیاز بر آیند كه توان و تجربه كافی در حوزه اجرا داشته باشند.

خدمات مشاوره، طراحی و اجرا بیمه آنلاین

بیمه آنلاین با نگاه به یك راه حل بهینه و بدون تعصب به استفاده از خدمات شركت بیمه خاص تجارب خود را در اجرای موفق پروژه های مختلف بیمه ای، در قالب خدمات مشاوره، طراحی و اجرا به مشتریان خود ارائه می نماید.

حوزه مسئولیت بیمه آنلاین

 • بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت موجود.
 • مدیریت ریسك و شناسایی نیازها.
 • تعیین و طراحی بیمه نامه مورد نیاز.
 • طراحی و تنظیم اسناد مناقصه یا استعلام.
 • نظارت بر اجرای مناقصه و یا استعلام و بررسی كارشناسی مستندات.
 • نظارت بر صدور بیمه نامه ها.
 • نظارت و پیگیری حرفه ای امور اجرایی در طول مدت بیمه نامه.
 • نظارت و پیگیری تخصصی انجام امور در سازمان به منظور حداكثر بهره وری.
 • و همچنین سایر موارد مرتبط با امر بیمه در سازمان.

به این ترتیب شركت از بدو تولد تا بلوغ یك پروژه بیمه ای دوش به دوش بیمه گذار این اطمینان را به بیمه گذاران و بیمه شدگان می دهد كه راه حلی از هر لحاظ بهینه، طراحی و پیاده سازی شود و نهایتاً مورد بهره برداری قرار گیرد.

این موضوع با تأكید ویژه بر موارد زیر صورت می گیرد:

 • حداكثر كیفیت بیمه نامه ها از لحاظ پوشش های مورد نیاز.
 • حداقل حق بیمه ممكن بر اساس اصول و قوانین بیمه ایی.
 • كارایی مناسب بیمه نامه در زمان بروز خسارت.
 • بهره گیری از بیمه نامه مناسب با سرمایه گذاری بیمه گذار.

ضمانت تحقق این امر دانش و تجربه در حوزه بیمه و همچنین نگاهی جامع و فراگیر توأم با توجه به نیازهای واقعی سازمان مشتری است. به این ترتیب و با پرهیز از نگاه تك بعدی به مسائل موجود بیمه آنلاین، همواره به دنبال خلق یك راهكار هوشمندانه برای رفع مشكلات با مناسب ترین روش است به یاد داشته باشیم بهترین راه حل لزوماً اولین راه حلی نیست كه به ذهن می رسد.

سر فصل خدمات مشاوره، طراحی و اجرا، بیمه آنلاین:

 • طراحی و پیاده سازی مدیریت یكپارچه بیمه در سازمان.
 • بررسی وضعیت موجود.
 • مدیریت ریسك و شناسایی نیازها.
 • ارائه مدل پیشنهادی وضعیت بهبود.
 • تعین و طراحی بیمه نامه مطلوب.
 • طراحی و تهیه نحوه گردش امور بیمه در سازمان.
 • تهیه اسناد مناقصات و استعلام ها.
 • برگزاری مناقصات و استعلام ها.
 • صدور بیمه نامه ها.
 • انجام تخصصی امور اجرایی مرتبط با بیمه نامه ها در طول مدت بیمه نامه.
 • آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی بیمه در سازمان.

انگیزه اصلی ما از ایجاد مرکز مشاوره بیمه، تعهد و پایبندی ما به آیين‌نامه مشتری مداری بیمه در کشور می باشد. بر اساس این تعهد حرفه ای، ما متعهد هستیم تا تمامی توان خود را برای تقویت توسعه صنعت بیمه و تلاش در اطلاع رسانی صحیح به تمامی بیمه گذاران به کار بندیم.

در پایان امیدورایم این مرکز بتواند گامی کوچک در راستای توسعه صنعت بیمه در کشور و حفظ بیشتر منافع بیمه گذاران بردارد.

بیمه گذاران گرامی، در صورتیکه سئوال مورد نظر شما در سایت پیدا نشد می توانید از طریق فرم زیر با ما مکاتبه نمایید، در اولین فرصت به سئوالات و خواسته های شما پاسخ داده خواهد شد.

كاربر گرامی، خواهشمند است قبل از تكمیل فرم ثبت نام به نكات زیر توجه فرمایید:

 • کاربر گرامی در وارد کردن اطلاعات دقت فرمائید.
 • پر کردن فیلد ها با علامت * ستاره الزامی است.
 • آدرس ایمیل معتبر وارد کنید (تمامی اطلاعات به ایمیلتان ارسال می شود).
 • در صورت داشتن هرگونه سئوال و پرسش می توانید با شماره تلفن: 09193005332 تماس بگیرید.

*** در صورت ثبت نام صحیح اس ام اسی به شماره موبایل شما ارسال خواهد گردید. ***

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : (*)
نام و نام خانوادگی را به فارسی وارد نمایید .
جنسیت : (*)
جنسیت را وارد نمایید
کد ملی :
توجه: کد ملی را بدون خط فاصله وارد نمایید. تعداد ارقام کد ملی 10 رقم می باشد. مثال: 0010774151
موبایل : (*)
شماره موبال صحیح وارد نشده است .
تلفن :
تلفن وارد شده معتبر نیست
ایمیل : (*)
آدرس ایمیل صحیح نمی باشد .

سئوال و پرسشی که نیاز به مشاوره دارد

بیمه مرتبط : (*)
بیمه مورد نیاز
متن سئوال و پرسش : (*)
متن کامل سئوال و پرسش را وارد نمایید.
ارسال مدارک :
ارسال فایل ضمیمه(فرمت فایل pdf,doc,docx) حداکثر اندازه فایل 300 مگابایت

کد امنیتی : (*) کد امنیتی :
  بازنمایی
اعداد ورودی صحیح نمی باشد. مجددا وارد نمایید.
  

خواندن 3019 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: پرداخت آنلاین اقساط بیمه بانک ملت »

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث