بیمه شخص ثالث قسطی

شرایط خرید بیمه شخص ثالث بیمه ایران بصورت اقساط بشرح ذیل می باشد.

 بیمه شخص ثالث قسطی به دلیل افزایش حق بیمه شخص ثالث بسیار مورد توجه بیمه گذاران قرار گرفته است، بیمه گذاران محترمی که خواستار تهیه بیمه شخص ثالث بیمه ایران بصورت اقساط می باشند برای تهیه بیمه به نکات ذیل توجه نمایند.
شرایط بیمه شخص ثالث اقساطی شامل کارمند های ادارات و شرکتهای دولتی یا خصوصی و همچنین شرکتهای لیزینگ خودرو می باشد که با شرایط خاص بیمه شخص ثالث قسطی به این عزیزان ارائه خواهد شد. که در این حالت شرکت سهامی بیمه ایران هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط دریافت نمی نماید.

در این حالت بیمه گذار باید در شرکت رسمی(دولتی یا خصوصی) اشتغال داشته باشند و از طریق شرکت مربوطه و یا تعاونی شرکت با بیمه ایران قرارداد خرید بیمه شخص ثالث قسطی بصورت گروهی منعقد نماید بدیهی است شرکت متعهد به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار می باشد و ضمانت شرکت متعهد بیمه گذار نیز برای شرکت بیمه گر تعهد کسر از حقوق بیمه گذار و پرداخت به شرکت بیمه برای نمایندگی فریدنی مورد تایید می باشد. که در این صورت شرکت سهامی بیمه ایران هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط دریافت نمی نماید.
در صورتی که افراد تمایل به تهیه بیمه شخص ثالث قسطی بیمه ایران بصورت انفرادی داشته باشند از طرف بیمه ایران نمایندگی فریدنی به کارگزار لیزینگ معرفی و پس از ارائه تعهدات(پرداخت چک به تعداداقساط بدون سابقه برگشتی الزامی می باشد) مبلغ حق بیمه توسط کارگزار لیزینگ به نمایندگی پرداخت و بیمه نامه صادر و به بیمه گذار تحویل داده خواهد شد. بدیهی است در این نوع شرایط بیمه گذار مشمول پرداخت اضافه نرخ طبق شرایط شرکت یا فرد لیزینگ کننده می باشد.

خواندن 3106 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث