به هنگام بروز خسارت دربيمه هاي مسئوليت ، به استناد ماده 15 قانون بيمه ، مي بايست بيمه گذار براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عرفا هركسي از مال خود مي نمايد را نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد ودر صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است را به عمل آورد.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث