این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه صادر می‌شود. کلیه نمایندگان بیمه در قبال افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به نمایندگان بیمه) به این بیمه نامه نیاز دارند. بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار میدهد.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث