بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی

این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می‌شود. کلیه مراجعه کنندگان به دلالان رسمی بیمه (افراد ثالث) به این بیمه نامه نیاز دارند.

 اهداف بیمه نامه:

این بیمه‌ نامه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می‌شود.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه مراجعه کنندگان به دلالان رسمی بیمه (افراد ثالث) به این بیمه نامه نیاز دارند.

شرایط عمومی بیمه نامه دلالان رسمی:

ماده یک – موضوع بیمه نامه

موضوع بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار و کارکنان وی در قبال بیمه گذاران و بیمه شدگان و بیمه گران و یا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هایی که بیمه گذار این بیمه نامه، بعنوان دلال رسمی بیمه در آن دخالت داشته، اعم از اینکه بیمه نامه صادر شده یا نشده باشدتا میزانی که در این بیمه نامه پیش بینی شده است.
ماده دو – تعهدات بیمه گذار
بیمه گذار متعهد است:
در رابطه با امور دلالی بیمه کلیه مقررات و نظامات حاکم بر این حرفه را رعایت نماید و کارهایی که به وی محول می شود با کمال دقت و صداقت انجام دهد.
کلیه اطلاعات مورد درخواست بیمه گر ذینفع و ذوی الحقوق آنان را با صداقت و مطابق با حقیقت در اختیار آنها قرار دهد.
از هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب اشتباه و یا گمراهی بیمه گذار و یا بیمه گر و یا ذینفع و یا ذوی الحقوق آنها شود خودداری کند.
در صورتی که سوء نیت بیمه گذار در وقوع خسارت توسط بیمه گر اثبات گردد متعهد است، مبلغ جمله خسارت دیرکرد را مسترد دارد و در این رابطه به بیمه گر اختیار تام می دهد که برای استیفای حقوق خود از وثائقی که بیمه گذار به وی سپرده و سایر اموال بیمه گذار به هر نحوی که خود مقتضی می داند استفاده کند.
ماده سه – تعهدات بیمه گر
بیمه گر متعهد است:
بنا به درخواست کتبی ذینفع حداکثر پس از 15 روز خسارتی را که از ناحیه بیمه گذار به مناسبت عمل وی بعنوان دلال رسمی بیمه در مدت اعتبار بیمه نامه متوجه اشخاص ثالث شده و حداکثر تا میزان مندرج در جدول مشخصات در وجه ذینفع بپردازد.
تشخصی مسئولیت بیمه گذار و تعیین میزان خسارت در وهله نخست به عهده ذینفع باشد. مگر آنکه ثابت شود بیمه گذار در ورود زیان مسئولیتی نداشته یا میزان خسارت کمتر از میزان مورد درخواست بوده است که در این صورت حسب مورد، تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت ساقط و یا کاهش می یابد.
مهلت درخواست خسارت از ناحیه ذینفع حداکثر سه سال بعد از پایان مدت بیمه نامه یا انقضا پروانه دلالی بیمه گذار هر کدام زودتر باشد خواهد بود.
هیچگونه تغییری در مفاد بیمه نامه که موجب تضییع حداکثر سه سال بعد از پایان مدت بیمه نامه و یا انقضا پروانه دلالی بیمه گذار هر کدام زودتر باشد خواهد بود.
ماده چهارم - حق بیمه

اعتبار این بیمه نامه موکول به این است که بیمه گذار حق بیمه مقرر در جدول مشخصات را پرداخته و یا برای پرداخت آن بین طرفین ترتیب دیگری توافق شده باشد.
ماده پنج – مدت بیمه

مدت اعتبار بیمه نامه و آغاز و پایان آن در جدول مشخصات تعیین می شود. معذالک چنانچه تاریخ انقضاء پروانه دلالی بیمه گذار قبل از پایان بیمه باشد و یا به جهانی پروانه دلالی زودتر خاتمه پذیرد ویا اجازه عملیات دلالی بیمه از بیمه گذار سلب شود، در اینصورت در تاریخ منقضی شدن اعتبار پروانه دلالی بیمه، مدت بیمه نیز پایان می پذیرد.
مدت بیمه ممکن است با توافق طرفین و تأیید ذینفع تمدید شود
ماده شش – ذینفع

ذینفع بیمه نامه، بیمه مرکزی ایران اعطا کننده پروانه دلالی رسمی بیمه است که به قائم مقامی بیمه گذاران، بیمه شدگان، صاحبان حقوق آنان، بیمه گران و به طور کلی اشخاص ثالث زیان دیده، خسارت را مطالبه خواهد کرد.
ماده هفت – مرور زمان

مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که آغاز آن در مورد ادعالی ذینفع و سال پس از تاریخ مزبور می باشد.
ماده هشت – حل اختلاف

هرگونه اختلاف ناشی از این بیمه نامه از طریق داوری به ترتیب زیر حل و فصل خواهد شد:
در وهله نخست طرفین کوشش خواهند کرد با تعیین داور مرضی الطرفین اختلاف خود را حل و فصل کنند
هر گاه طرفین برای تعیین داور واحد به توافق نرسند، هر یک داور اختصاصی خود را تعیین و به طرف دیگر معرفی خواهد کرد و طرف دیگر موظف است ظرف مدت یک ماه داور اختصاصی خود را تعیین و معرفی کند.
داوران اختصاصی داور سومی را به عنوان سرداور تعیین خواهند کرد.
در صورتیکه احد از طرفین داور اختصاصی خود را ظرف مدت مقرر به طرف دیگر معرفی نکند و یا داوران اختصاصی نسبت به تعیین سرداور به توافق نرسند دادگاه بنا به درخواست طرف ذینفع حسب مورد داور اختصاصی و یا سرداور را تعیین خواهد کرد.
حسب مورد رأی داور واحد و یا اکثریت داوران معتبر و لازم الاجراست.
هر یک از طرفین عهده دار حق الزحمه داور اختصاصی خود و پنجاه درصد حق الزحمه داور واحد یا سرداور می باشد.
ماده نه – موارد مسکوت

موارد مسکوت در این بیمه نامه حسب مورد تابع قانون بیمه و قانون تجارت و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیهم گری و آیین نامه دلالی رسمی خواهد بود.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

  • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
  • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
  • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
  • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره:

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

خواندن 1382 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث