اقداماتي که بايد در هنگام وقوع خسارت به مورد بيمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاري از طرف بيمه گذار انجام شود.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث