بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف

در بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی بصورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف 30 میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌گردد. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه ایران در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند. تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان به این طرح نیاز دارند.

اهداف بیمه نامه:

براساس توافقات فیمابین بیمه ایران و شورای اصناف کشور، از سال 86 طرح جامع بیمه اصناف کشور به اجرا درآمد. بر اساس این توافق، تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان می‌توانند از بیمه تکمیلی درمان بیمه ایران استفاده کنند.
براساس این طرح، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی بصورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف 30 میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌گردد. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه ایران در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند.
اهداف این طرح عبارتند از :

نفوذ به جامعه اقتصاد خرد و پوشش و تامین بیمه ای صنوف مختلف به عنوان بخش عمده ای از فعالان اقتصادی و سهم بالای تولید ناخالص ملی این اقشار دراقتصاد کشور
تامین نیازهای بیمه ای بازار هدف ( اقشار صنوف) متناسب با نیازهای این اقشاردرقالب سبد بیمه ای و بالاخص پوشش خطر سرقت و عدم النفع که از جمله امتیازات ویژه ای طرح، محسوب می گردد و تاکنون نیز درمقیاس گسترده درصنعت بیمه ارائه نگردیده است درنوع خود بی نظیر است.
استفاده و برخورداری از پتانسیل شبکه فروش و گستردگی درسطح کل کشور به عنوان مزیت رقابتی شرکت
فروش طرح به صورت گروهی و ازطریق اتحادیه های صنفی و یا بصورت انفرادی و گسترش آن درقانون اعداد بزرگ

مخاطبین بیمه نامه:

تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان .

خسارات تحت پوشش:

در این بیمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند:

  • حریق
  • انفجار
  • صاعقه
  • زلزله
  • مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
  • پاکسازی محل حادثه
  • سرقت
  • وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)

دستورالعمل پوشش بیمه سرقت با شکست حرز طرح جامع اصناف:

در راستای اهداف متعالی شرکت و ارائه طرح های نوین و نظر به گسترش نفوذ بازار بیمه و تامین نیاز بیمه ای بالاخص در بخش ریسک سرقت که مورد نیاز صنوف مختلف می باشد ارائه پوشش خطر سرقت اموال واحدهای صنفی شامل موجودی، محتویات و تجهیزات کارگاهی این اقشار در دستور کار قرار گرفت که تحت شرایط ذیل و ارزیابی دقیق ریسک قابل ارائه خواهد بود:

قبل از صدور بیمه نامه محل مورد بیمه می بایست توسط کارشناس شرکت مورد بازدید قرار گرفته و در گزارش تنظیمی وضعیت مراقبت از محل و حفاظ دیوارها و درب ها و پنجره ها و سیستم های ایمنی سرقت مورد توجه قرار گیرد.
تبصره : در مواردی که قرارداد بیمه نامه بصورت گروهی با اتحادیه و یا صنف منعقد می گردد تائید اتحادیه یا صنف مربوطه صحه ای بر وضعیت مطلوب ریسک بوده و به جهت توزیع در قانون اعداد بزرگ نیازی به بازدید مورد بیمه نمی باشد.
کلیه اجناس و دستگاههایی که تحت پوشش سرقت قرار خواهد گرفت باید به رویت کارشناس برسد.
مشخصات دقیق محتویات و دستگاهها از نظر شماره سریال و یا هرگونه مشخصه خاص دقیقاً در برگ پیشنهاد درج و در بیمه نامه و یا لیست ضمیمه بیمه نامه قید گردیده و به تائید واحد صادر کننده بیمه نامه برسد.
پوشش خطر سرقت موجودیها به شرط اثبات میزان موجودی واظهار دفاتر مالی برقرار خواهد شد.
فرانشیز سرقت مطابق شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف معادل 10 درصدمبلغ خسارت حداقل 300.000 ریال می باشد.
بیمه نامه با شکست حرز دارای شرایط مخصوص می باشد ( فرم 38 آ ) که در قسمت ذیل توضیحات به پیوست بودن شرایط بیمه سرقت اشاره گردیده و به همراه بیمه نامه تحویل بیمه گذار گردد.
از پوشش بیمه اشیاء قیمتی و عتیقه با توجه به ماده 30 از فصل شرایط عمومی بیمه نامه اکیداً خودداری و در موارد خاص نحوه قیمت گذاری آنها نیز می بایست از طرف بیمه گذار اعلام گردد.
در صورت لزوم از کلیه وسائل تحت پوشش سرقت عکس رنگی و فیلم ویدئوئی تهیه شود.
اظهار نظر در خصوص پوشش خطر سرقت توسط نمایندگان ( موارد خاصی که اختیار داده شده است) انجام پذیرفته و در سایر موارد می بایست با موافقت مقام ذی صلاح انجام گردد.
به هنگام رسیدگی به خسارت به استثنائات شرایط مذکور توجه گردد.
جهت تکمیل پرونده خسارت نیاز به تهیه عکس از مواضع آسیب دیده محل مورد بیمه و اجناس و دستگاهها و تجهیزات آسیب دیده می باشد.
بیمه گذار می بایست وقوع سرقت را به مقامات انتظامی – اداره آگاهی و قضائی با ذکر زمان وقوع حادثه و ارائه لیست و مشخصات اشیاء سرقت شده اعلام و سوابق را جهت تکمیل پرونده به شرکت بیمه ارائه نماید.
کارشناس شرکت از محل مورد بیمه بازدید بعمل آورده و در صورت نیاز از کارشناس تحقیق شرکت نیز استفاده گردد.
پس از محرز شدن وقوع سرقت طبق شرایط مندرج در بیمه نامه و شرایط مخصوص بیمه سرقت ( فرم ن 138 ) خسارت رسیدگی و پرداخت خواهد گردید.
صرفاً خسارت وارده به اموال تحت پوشش سرقت اعم از آسیب دیده و یا سرقت شده مورد تعهد بیمه گر می باشد و خسارت وارده به ساختمان و سایر اموال خارج از لیست تحت پوشش سرقت مورد تعهد شرکت بیمه نمی باشد.

بدیهی است پس از پرداخت خسارت طی نامه ای مراتب به اداره آگاهی مربوطه اعلام گردد و با توجه به اینکه خسارت اقلام مسروقه از طریق بیمه ایران جبران گردیده است لذا در صورت کشف اموال یا شناسایی سارق یا سارقین مراتب را به شرکت بیمه ایران اعلام نموده و ضمناً کلیه سوابق پرونده جهت پیگیری ریکاوری خسارت به مدیریت دفتر حقوقی ارسال گردد.

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار:

فصل اول : کلیات

ماده 1- اساس قرارداد
این بیمه ننامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه ننامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه ننامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.
ماده 2- بیمه گر
بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه ننامه به عهده می گیرد.
ماده 3- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه ننامه است که که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.
ماده 4- ذینفع
ذینفع هر شخصی حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه ننامه اعم از بیمه گذار می باشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
ماده 5- مورد بیمه
مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه ننامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد. اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می برند، مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه منظور شده و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود.
ماده 6- مدت بیمه
مدت بیمه از ساعت 24 روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه ننامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 24 روز تاریخ انقضای بیمه ننامه خاتمه می یابد مگر آن که خلاف آن در بیمه ننامه تصریح شده باشد.
ماده 7- اعتبار بیمه ننامه
اعتبار بیمه ننامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود. مگر آنکه تاریخ شروع مؤخری کتباً مورد توافق قرار گیرد. ولی در هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه ننامه می باشد.
ماده 8- اصل غرامت
جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارد به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.

فصل دوم : شرایط

ماده 9- اصل حسن نیت
بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده و یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلاکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
ماده 10- خطرات بیمه شده
تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه ننامه شامل تحقق خسارات ناشی از خطرات زیر خواهد بود :

آتش : در این بیمه ننامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.
صاعقه : در این بیمه ننامه صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکترونیکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف به وجود می آید.
انفجار : در این بیمه ننامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.

ماده 11- خسارت و هزینه های قبلا تأمین
این بیمه ننامه خسارات مشروحه زیر را تأمین می نماید :

خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار.
خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می پذیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده.

ماده 12- حدود خسارت قبلا تأمین
این بیمه ننامه خسارت مستقیم وارد به مورد بیمه را که ناشی از آتش، صاعقه و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه ننامه و به میزان زیان وارد به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود.خسارت قبلا پرداخت نمی تواند از ما به التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلاافاصله قبلا و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلاغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نماید. زیان حاصل از وقفه در کار و تولید زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر، بازسازی و تأسیس مجدد بیمه نمی شود.
تبصره- سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت، به میزان خسارت تقلیل می یابد، لکن بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه را افزایش دهد. شرکتهای بیمه می توانند از تقلیل سرمایه تا 5% بدون دریافت حق بیمه اضافی صرف نظر نمایند.
ماده 13- خطرات اضافی
در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود. تأمین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقی خواهد بود.
ماده 14- پرداخت حق بیمه
در صورت نبودن شرط خلاف، بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقبلا دریافت بیمه ننامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به امضای مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.
ماده 15- کتبی بودن اظهارات
پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتباً به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.
ماده 16- کاهش ارزش مورد بیمه
در صورتی که بهای اموال بیمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع بیمه گر برساند.در صورتی که کل و یا قسمتی از مورد بیمه به دلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه ننامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روزشمار محآسیبه و مبلاتفاوت به بیمه گذار مسترد می شود.
ماده 17- بیمه مضاعف
اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تأخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلاغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند.
در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تنآسیب مطلبی که خود بیمه کرده با مجموع مبلاغ بیمه شده می باشد. چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری که قبلا از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه ننامه مقدم تأمین نشده است.
ماده 18- تشدید خطر
هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تأخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتی که تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید.
در صورت تشدید خطر بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متنآسیب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه نموده یا اینکه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید. در صورتی که طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ می گردد. در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید. در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را می دانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد پرداخت نماید.
ماده 19- حقوق مرتهن
بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.
ماده 20- تغییر مالکیت
در صورتی که مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب بایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر می باشد.خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت می شود.
ماده 21- فسخ بیمه ننامه
بیمه گذار می تواند در هر زمان بیمه ننامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محآسیبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد می نماید. بیمه ننامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند.
بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه ننامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آنرا با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضای ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شمار مسترد نماید.
ماده 22- در مواردی که بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد
درموارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قبلا استرداد نمی باشد. در صورتی که قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محقق در مطالبه آن خواهد بود :

کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع بیمه گذار در پیشنهاد بیمه به نحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد.
بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب.
بیمه مضاعف مورد بیمه در مقبلا همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب.
مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی.
بیمه خطری که قبلااً تحقق یافته است.

ماده 23- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است :

حداکثر مدت پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلاغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.
برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلاافاصله قبلا از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

ماده 24- ارزیابی خسارت

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تنآسیب مبلاغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرار داد، محآسیبه خواهد شد.
در صورتی که مبلاغ خسارت وارده مورد توافق نباشد، بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند :
الف- هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف دیگر معرفی می نماید. کارشناس منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ده روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
ب- هر یک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.
ج- هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بلامناصفه به عهده طرفین خواهد بود.

ماده 25- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده
بیمه گر می تواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب، تعمیر یا تعویض نماید که در این صورت بایستی تمایل خود را کتباً و حداکثر ظرف سی روز پس از دریافت مدارک مذکور در بند 5 ماده 23 به بیمه گذار بلااغ نماید. بهای اموال تصاحب شده بر اساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر می بایستی ظرف مدتی که عرفاً کمتر از آن مقدور نمی باشد انجام پذیرد.
ماده 26- مهلت پرداخت خسارت
بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آن حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد باید اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.
ماده 27- مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود
در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی کاهش دهد :

هر گاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.
هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید.

ماده 28- مهلت اقنامه دعوی
بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه ننامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه ننامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ننامه از تاریخ وقوع حادثه اقنامه نمایند و هر گونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را از خود سلب و بلا عوض به طرف مقبلا صلح نمودند. دعاوی ناشی از این بیمه ننامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قبلا استماع می باشد.
ماده 29- اصل قائم مقامی
کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گردد. شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی گردند مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

فصل سوم : استثنائات

ماده 30-مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه ننامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 31- تحقق خطرات موضوع این بیمه ننامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع زیر باشد، تحت پوشش این بیمه ننامه نخواهد بود، مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد:

جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلاوا، اعتصاب، قیام، انقلاب کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدنامهای احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
زمین لرزه، آتشفشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه ها، حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی.
انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت.
فعل و انفعالات هسته ای.

ماده 32-خسارت وارد به موتورها و ماشین های برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور به وقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه ننامه نمی باشد.اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی، لکن خساراتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
ماده 33-خسارت وارد به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه ننامه نمی باشد. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
ماده 34- خسارت وارد به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه ننامه نخواهد بود.

شرایط مخصوص بیمه عدم النفع طرح جامع اصناف:

بیمه‌گر متعهد می‌گردد که بر اساس شرایط عمومی حاکم بر بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در قبال اخذ حق بیمه اضافی، زیان مالی ناشی از توقف در اثر بروز خطرهای حریق و انفجار را که به بیمه‌گذار وارد می‌گردد طی دوره غرامت تحت پوشش قرار دهد، لذا این بیمه‌نامه زیانهائی که شامل از دست دادن سود و توقف عملیات باشد، جبران می‌نماید.
در صورتیکه توقف فعالیت کمتر از 7 روز باشد دوره انتظار نامیده شده و تحت پوشش بیمه‌ای نمی‌باشد و تعهد بیمه‌گر به محض خاتمه دوره انتظار آغاز می‌گردد.
دوره غرامت( مدت پوشش بیمه ای) پس از پایان دوره انتظار شروع شده و حداکثر تا مدت 30 روز و یا با تسویه خسارت هر کدام زودتر اتفاق افتد، پایان می‌پذیرد.
بیمه‌گذار موظف است جهت اثبات میزان زیان مالی (بیمه وقفه در فعالیت) اسناد و دفاتر مالی لازم را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.
استثنائات
الف ـ تاخیر عمدی و یا تبانی در تاخیر دوره برگشت فعالیت به حالت عادی (قبل از حادثه)
ب ـ ورشکستگی، انحلال یا توقف دائم فعالیت
ج ـ توقف یا تاخیر ناشی از مقررات و تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی.

شرایط مخصوص بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب:

بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و با در نظر گرفتن مقررات واستثنائات ذیل، این بیمه‌نامه خسارت مستقیم وارد به اموال مورد بیمه و اشیاء تحت مالکیت یا اموال در تصرف قانونی همسایگان را که ناشی از آتش سوزی، انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب باشد، با توجه به شرایط ذیل جبران می‌نماید:

دامنه پوشش بیمه ای:
به موجب این بیمه‌نامه خسارات وارده به اماکن مجاور (همسایگان) محل مورد بیمه اموال مستقر در آنها که از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب ناشی شده باشد، تامین می‌گردد.
حدود تعهدات:
الف) واحدهای مسکونی و غیر صنعتی:
تعهد بیمه‌گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده یا حداکثر مبلغ 000/000/500 ریال هرکدام که کمتر باشد.
ب) واحدهای صنعتی:
تعهد بیمه‌گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده یا حداکثر مبلغ 000/000/000/1 ریال هرکدام کمتر باشد.
قبول تعهد:
بیمه‌گذار مجاز نیست بدون موافقیت بیمه‌گر در مورد مسئولیت هایی که طبق این بیمه‌نامه مورد تامین میباشد تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد یا در خصوص میزان تعهد بیمه‌نامه توافق نماید.
تعهدات بیمه‌گر:
میزان خسارت وارد به همسایگان بر اساس نظر کارشناس بیمه‌گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید.
جبران هزینه ناشی از اقدام‌های لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌گیرد حداکثر تا 20 درصد مبلغ تعهد مندرج دربیمه نامه می‌باشد ودر هر صورت تعهد بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده بیشتر نخواهد بود در غیر این صورت بیمه‌گر مجاز است از پرداخت قسمتی یا تمامی خسارت خودداری نماید.
پرداخت خسارت:
خسارت موضوع این بیمه‌نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً از طرف بیمه‌گر به زیان دیده پرداخت خواهد شد و میزان خسارت پرداختی از سرمایه بیمه‌نامه کسر می‌گردد.
فرانشیز:
واحدهای مسکونی و غیر صنعتی:
از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 1.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گر کسر خواهد شد.
واحدهای صنعتی:
از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 5.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گر کسر خواهد شد.
استثنائات بیمه‌نامه:
الف) خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث موجود در مل مورد بیمه و نزد بیمه‌گذار، مگر آن که خلاف آن به صراحت در بیمه‌نامه شرط شده باشد.
ب) خسارت‌های ناشی از عمد و یا تقلب بیمه‌گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
«سایر شروط و مقررات تابع شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش سوزی می‌باشد».

شرایط و فرایند فسخ:

بیمه گزار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گزار ارسال نماید در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضای ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گزار به صورت روز شمار مسترد نماید.

خواندن 2572 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث