آموزش صوتی بیمه نامه های بیمه ایران مخصوص کارکنان بیمه ایران

در فهرست ذیل می توانید با انوع بیمه نامه های بیمه ایران بیشتر آشنا شوید.

                         
حقوق بیمه قسمت اول 3.27  مگابایت
حقوق بیمه قسمت دوم 3.52  مگابایت
حقوق بیمه قسمت سوم 3.87  مگابایت
حقوق بیمه قسمت چهارم 4.12  مگابایت
حقوق بیمه قسمت پنجم

4.93  مگابایت

   
 
بیمه نامه مهندسی قسمت چهارم 1009.2  کیلوبایت
   
 
اصول بیمه قسمت اول 5.59  مگابایت
اصول بیمه قسمت دوم 3.91  مگابایت
اصول بیمه قسمت سوم 2.93  مگابایت
اصول بیمه قسمت چهارم 5.53  مگابایت
اصول بیمه قسمت پنجم 2.27  مگابایت
اصول بیمه قسمت ششم 1.04  مگابایت
اصول بیمه قسمت هفتم 4.1  مگابایت
اصول بیمه قسمت هشتم 3.6  مگابایت
 
بیمه اشخاص قسمت اول 2.69  مگابایت
بیمه اشخاص قسمت دوم 6.78  مگابایت
بیمه اشخاص قسمت سوم 4.42  مگابایت
بیمه اشخاص قسمت پنجم 3.11  مگابایت
بیمه اشخاص قسمت ششم 4.6  مگابایت
بیمه اشخاص قسمت هشتم 4.28  مگابایت
   
بازاریابی قسمت اول 3.94  مگابایت
بازاریابی قسمت دوم 3.47  مگابایت
بازاریابی قسمت سوم 3.22  مگابایت
بازاریابی قسمت پنجم 3.25  مگابایت
بازاریابی قسمت ششم 3.35  مگابایت
بازاریابی قسمت هفتم 13.35  مگابایت
بازاریابی قسمت هشتم 6.41  مگابایت
بازاریابی قسمت نهم 6.93  مگابایت
بازاریابی قسمت دهم 3.8  مگابایت
خواندن 2513 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث